Silver Lake Analytics

Business Intelligence Solution

Soluția de Business Intelligence care, pornind de la datele ERP-ului utilizat în prezent, permite analiza informațiilor strategice.

Pentru a permite și IMM-urilor Italiene adoptarea unui instrument de B.I., deși dispun de bugete limitate, am conceput această aplicație folosind platforma open source Pentaho, o realitate importantă a sectorului de Business Intelligence.

Produsul este destinat susținerii – și, în unele cazuri, automatizării – proceselor de măsurare și control furnizând Conducerii un instrument de efectivă monitorizare în timp real a proceselor în curs, pentru a sprijinii alegerile strategice.

Pliant Silver Lake Analytics

Silver Lake Analytics cuprinde următoarele componente principale:
 • Depozitul de date: ansamblul de tabele accesate de către graficele cu indicatori;
 • Conectorul: software-ul cu programare periodică a integrării dintre Silver Lake Enterprise și depozitul de date;
 • Cubul pentru navigația datelor
 • Graficele cu indicatori și rapoartele în sprijinul soluției

 

Mediul web face posibilă utilizarea atât din interiorul cât și din exteriorul întreprinderii pe diverse dispozitive precum: calculator personal, tabletă, smartphone, etc.

Sistemul de rapoarte al lui Silver Lake Analytics oferă un afișaj grafic ce cuprinde indicatori dinamici, scheme de analiză istorică și sisteme de “alarmă” asupra datelor anormale sau a excepțiilor.

Aceste informații sunt puse la dispoziția Conducerii pentru efectuarea controlului de gestiune, iar prin intermediul datelor curente colectate și elaborate permit luarea deciziilor oportune (înțelegerea evoluției performanțelor întreprinderii, generarea estimărilor previzionale, ipotetizarea viitoarelor scenarii și a viitoarelor strategii de răspuns); ele pot fi, de asemenea, analizate ierarhic la diferite niveluri de detaliere, pentru fiecare funcție a întreprinderii: conducere, marketing, comercial, finanțe, personal, etc.

Caracteristici principale:
 • Ansamblu de indicatoare grafice preambalate și imediat utilizabile pentru fiecare departament;
 • Acces prin browser, tabletă, smartphone;
 • Număr nelimitat de utilizatori;
 • Navigație date în autonomie (și încruțișată) până la nivelul maxim de detaliu;
 • Profilare: fiecare utilizator are vizibilitate DOAR asupra datelor accesibile lui;
 • Posibilitatea de monitorizare zilnică a bilanțului (contul de profit și pierdere, conturile de patrimoniu, în format reclasificat și conform standardelor UE, până la cel mai detaliat cont);
 • Confruntare și monitorizare între Real și Buget (Previziune)