Silver Lake Check-Up

Control de Gestiune și Simulări

Pentru a putea guverna întreprinderea și pentru a interveni cu măsuri prompte în anticiparea unor posibile probleme, Conducerea, are nevoie de instrumente software adecvate care să faciliteze analiza datelor efective și să facă posibilă elaborarea diferitelor simulări operaționale. Procesul de planificare și control determină, de fapt, sănătatea și succesul oricărei întreprinderi.

Informațiile care permit analiza datelor, capacitatea de a transmite aceste informații către alte departamente ale întreprinderii și deciziile luate pe baza informațiilor primite, sunt factori cheie pentru buna funcționare și succesul pe termen scurt și mediu al unei întreprinderi.

Pentru a avea o mai mare vizibilitate a datelor ca efecte asupra profitului, a marjelor de contribuție și a randamentului investițiilor efectuate, Companiile analizează, de obicei – pe lângă utilizarea analizelor și a calculelor – venituri, costuri, număr de unități vândute, etc.

Disponibil si ca Solutie independenta,
compatibila cu Sistemul de Control al Gestiunii pe care deja il foloseste firma ta!

Pliant Silver Lake Check-Up

Pe baza consultanței experților în domeniu care au colaborat timp de peste un deceniu cu firme importante de audit (Reconta și Price-Waterhouse), am realizat Silver Lake Check-Up, un software (chiar și independent de software-ul deja în uz) ușor de utilizat, care permite abordarea treptată a cursului logicilor de bază ale Controlului de Gestiune.

De obicei, Conducerea indică deja diverșilor Responsabili de Departament obiectivele concrete de realizat (creșterea vânzărilor, reducerea costurilor, îmbunătățirea eficienței și eficacității) care să permită sporirea rentabilității globale a întreprinderii. Capacitatea de a putea monitoriza evoluția generală a întreprinderii va permite, într-o primă fază, deținerea certitudinii de a opera cel puțin deasupra pragului de rentabilitate (Break Even Point); apoi, fără a altera baza de date a întreprinderii, va fi posibilă elaborarea simulărilor (“ce s-ar întâmpla dacă…”).

Pe scurt, Silver Lake Check-up permite efectuarea unui fel de “test de sânge” al întreprinderii, identificându-ne principalii factori critici, printre care: ineficiențe, determinarea adevăratului cost industrial, precum și capacitatea reală de producție a Întreprinderii.

Soluția include, de asemenea, modulul Buget, lunar sau anual, precum și posibilitatea de a elabora previziuni trimestriale. Permite monitorizarea atât a gestiunii Economice cât și a celei Patrimoniale (din bilanțul analitic sau general) pentru a efectua evaluări și analize ale abaterilor de la Buget sau de la exercițiile anterioare.

Silver Lake Check-Up:
  • Detectează în mod obiectiv starea de Sănătate a Întreprinderii;
  • Reclasifică Contul Economic (Contul de Profit și Pierdere) și Conturile de Patrimoniu, pe lângă analizarea mișcării de Lichiditate;
  • Determină costul industrial real, calculând Marja efectivă de Contribuție;
  • Calculează B.E.P.-ul (Pragul de Rentabilitate) întreprinderii sau al diviziunii;
  • Efectuează analize precise și punctuale ale rezultatelor obținute și ale proiecțiilor elaborate (simulări de tipul “ce s-ar întâmpla dacă…”);
  • Pregătește o Comparație dinamică între diferitele Exerciții (trecute, actual și Buget);
  • Sprijină în identificarea și rezolvarea eventualelor ineficiențe;
  • Facilitează definirea concretă a obiectivelor de îndeplinit.