Silver Lake Quality

Software pentru gestionarea Calității integrat cu ERP-ul Silver Lake Enterprise. Modul web utilizabil atât din interiorul cât și din afara întreprinderii, ce permite o completare mai ușoară a:

  • Reclamațiilor Clienților
  • Controalelor de acceptare și de producție
  • Neconformităților
  • Acțiunilor Corective și Preventive

Pliant Silver Lake Quality

Prin intermediul calendarului individual, utilizabil în comun, se efectuează planificarea și gestionarea acțiunilor legate de Calitate.

Este posibilă monitorizarea Statusului Calității în timp real, prin următoarele funcții:

  • Monitorul documentelor și al statusului acestora (structură grafică arborescentă);
  • Arhivarea Anexelor la Documentele Calității;
  • Monitorizarea continuă a acțiunilor de întreprins prin avertizările de expirare.

Ca și procedură, Documentele Calității sunt integrate unele cu altele (ex. de la o Reclamație Client poate lua naștere un raport de Neconformitate, din care să rezulte una sau mai multe Acțiuni Corective).

Integrarea se extinde și la ERP pentru generarea automată a documentelor operaționale (ex. Comandă lucrări de recuperare, Notă de credit Client, Nota de debit Furnizor).

Toate acestea permit detectarea Costurilor Calității dar și a celor ce Nu privesc Calitatea.